De medisch pedicure

Als medisch pedicure ben ik breed opgeleid en ken meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de pedicure. Ik kan zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heb ik uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en nagelreparatie en anti-druk technieken. Als medisch pedicure werk ik volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandelend) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

medisch pedicure almelo

Kwaliteits Register Pedicures

Als medisch pedicure ben ik geregistreerd in het KRP ( Kwaliteits Register Pedicure). Door de registratie voldoen wij aan onderstaande kwaliteitsnormen:

  • Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu.
  • Het naleven dan de door de branche ontwikkelde evidence based richtlijnen ten aanzien van diabetisch mellitus en reumatische aandoeningen
  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.

Op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl kunt u door het invoeren van plaats en postcode onze registratie zien.

Het doel van het kwaliteitskeurmerk is het inzichtelijk maken van de kwaliteit in de pedicurebranche.

In sommige gevallen bij diabetes of reuma kunt u behandelingen door een pedicure vergoed krijgen bij uw zorgverzekeraar. U heeft alleen recht op een vergoeding indien het een medisch pedicure of een pedicure met een aantekening diabetische of reumatische voet betreft. Of u als diabetes patiënt in aanmerking komt heeft tevens te maken met uw Simm’s classificatie en zorgprofiel. Hiervoor zijn de richtlijnen in januari 2015 door de zorgverzekeraars sterk gewijzigd. Wilt u hierover meer weten, neem dan gerust met ons contact op.

 

Hieronder een uitlegfilm omtrent de tot totstandkoming van de Simm's classificatie en het zorgprofiel. 

Mocht het u niet bekend zijn tot welk zorgprofiel en/of Simm's classificatie u behoord, Neem dan contact met ons op. In samenwerking met een aantal podotherapeuten kunnen wij u hiermee helpen om wellicht voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar te komen.