Wat is podologie?

Een registerpodoloog behandelt patiënten met voetklachten en klachten hoger in het lichaam die veroorzaakt worden door een afwijking in de voet. De registerpodoloog is een paramedicus en levert zowel preventieve als curatieve voetzorg (= podotherapie).

Een registerpodoloog werkt veelal als zelfstandig ondernemer, maar kan ook aangesloten zijn bij gezondheidscentra, ziekenhuizen, grotere fysiotherapiepraktijken of orthopedische klinieken.

Een werkdag van een registerpodoloog is zeer afwisselend. De patiënten zijn heel divers; ouderen, kinderen, mensen met diabetes of reuma, mensen met voetafwijkingen. Hij onderzoekt de stand van de voeten en de stand van het lichaam, de beweeglijkheid van de gewrichten, kijkt hoe iemand loopt, maakt een ganganalyse en een blauwdruk of scan van de voet. Na de diagnose bepaalt hij de behandeling in overleg met de cliënt.

Een behandeling kan bestaan uit: schoenadvies, aanpassingen van de schoenen, op maat gemaakte zolen, een beschermende of corrigerende orthese, vilttherapie, of advies over hulpmiddelen. Hij kan er voor kiezen om de zolen helemaal zelf te maken, ook is het mogelijk om het vervaardigen van de zolen uit te besteden aan een podolab. Wel moet u in staat zijn om de zolen die gemaakt zijn nog aan te laten sluiten op de wensen van de cliënt.