Overige Risicovoet en specialismen

Wat is een overige risicovoet en welke specialismen zijn daar voor nodig?

Een risicovoet is een voet met een verhoogd risico op complicaties ten gevolge van een ziekte of andere oorzaak.

Ook de ouderen voet valt in principe onder de overige risicovoet.  Tevens moet u denken aan mensen die in het verleden oncologisch patiënt zijn geweest. De behandeling van een risicovoet door een medisch pedicure kan plaatsvinden zonder verwijzing. Echter, een verwijzing is noodzakelijk bij behandeling van de diabetische voet en bij behandeling van een voet met de volgende risico’s:

  • Ulcus (zweer)
  • Necrotisch (afgestorven) weefsel
  • Unguis incarnatus (ingegroeide nagel)
  • Subungaal hematoom (bloeduitstorting onder de nagelplaat)

Een risicovoet geeft risico tot de volgende complicaties:

  • Ulcus of wond
  • Deformiteit/vormverandering
  • Pijn en verminderde functie
  • Toename van ziektebeeld
  • Comorbiditeit ( het tegelijkertijd hebben van 2 of meerdere stoornissen en/of aandoeningen)

De voetbehandeling van een persoon met een risicovoet verschilt dan ook op een aantal punten met de standaard behandeling. Hierbij hebben de behandelingen tot doel om de zorg rondom patiënten met een risicovoet te optimaliseren, om zo complicaties te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

Voetproblemen kunnen onder andere voortkomen uit aangeboren afwijkingen, aandoeningen van het beender- en spierstelsel, verkeerd schoeisel en letsel. Als medisch pedicure word je opgeleid om zogenaamde risicovoeten te behandelen en onder controle te houden. Je behandelt huid- en nagelaandoeningen en houd je bezig met preventie van voetproblemen.

Vaak werk je samen of overleg je met een huisarts, diabetesverpleegkundige of bijvoorbeeld een podotherapeut of Register podoloog.

Een medisch pedicure voert specialistische behandelingen uit, zoals screening en een gericht voetonderzoek, specifiek bij risicovoeten en de behandeling van de risicovoet, waarbij als gevolg van een ziekte (o.a. reuma, diabetes, spasticiteit) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

Een screening en een gericht voetonderzoek wordt zo vaak als noodzakelijk (minimaal 1 x per jaar) uitgevoerd. De behandeling vindt plaats volgens de Code van het Voetverzorgingsbedrijf en de ‘Richtlijnen: 'Behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus. Behandeling van voeten van personen met een reumatische aandoening’.

Als medisch pedicure is het onderdeel overige risicovoet en specialismen een onderdeel van het diploma. Mocht u aan de hand van bovenstaand vragen hebben, neem gerust met ons contact op of maak een afspraak voor een gratis voetencheck.